Global sourcing

De Scan-Groep assisteert bedrijven bij het optimaliseren van de supply chain. Global sourcing is in ons land niet toevallig een hot topic. Westerse bedrijven zoeken altijd extra mogelijkheden om kosten te verlagen, de concurrentiekracht en de rendabiliteit te verhogen. Het gezamenlijk bedenken en ontwikkelen van nieuwe strategieën om activiteiten onder te brengen in andere landen met lage productiekosten en een hoge toegevoegde waarde is onze specialiteit. Niet de inkoopprijs is doorslaggevend maar de totale kostprijs ‘Total Cost of ownership’ is onze focus. Hier houden wij rekening met de leveranciersbetrouwbaarheid, kwaliteit van het product, voorraadniveau, valutarisico, transportkosten en eventuele invoerheffingen.

Volgens een recent rapport, ‘Global sourcing en de groothandel’ een strategische visie van Rabobank Nederland, dreigt de Nederlandse Groothandel zijn positie te verliezen. Dit rapport geeft een helder inzicht van kansen en bedreigingen van Global sourcing.