Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Scan-Groep maakt zich sterk voor de ontwikkeling van duurzame en milieubewuste producten. Dit beeld stralen wij graag uit naar onze klanten en leveranciers. In dat kader volgen we nauwkeurig alle ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en bekijken we steeds opnieuw hoe we op langere termijn kunnen bijdragen aan schonere manieren van produceren.

Producten op basis van polypropyleen produceren wij waar mogelijk op basis van gecertificeerd gerecycled granulaat. Voor de assemblage maken wij veelvuldig gebruik van de sociale werkvoorziening. Bij Global sourcing opdrachten kijken wij verder dan de ‘Total Cost of ownership’. Tevens adviseren en rapporteren wij over de arbeidsomstandigheden en of er eventueel sprake is van kinderarbeid.

De Scan-Groep transportkratten dragen ook bij aan het terugdringen van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Sinds 1 januari 2006 zijn producenten en importeurs die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen individueel verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling (waaronder hier materiaalhergebruik wordt verstaan) van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Zij moeten ervoor zorgen dat steeds minder verpakkingsmateriaal in het huisvuil of in het zwerfafval terecht komt. Bovendien zijn de kosten van preventie, inzameling en recycling voor hun rekening. Dat staat in het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.

Gerecycled granulaat
De consumptie van grondstoffen is aan het exploderen. Tijdens de vorige eeuw groeide het gebruik van materialen tweemaal sneller dan de wereldbevolking. De verwachting is dat het tegen 2050 verdrievoudigt. Maar dat kan alleen in theorie; in de praktijk zijn de natuurlijke rijkdommen op aarde  daar niet voldoende voor. Denken in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt enkele bruikbare oplossingen. Zo gebruiken wij veel gerecycled granulaat en zijn bioplastics meer en meer inzetbaar.